Respect King

Market Leader and Speakout

วอลล์สตรีทอิงลิชและเพียร์สัน ผู้นำทางธุรกิจด้านการศึกษารายใหญ่ที่สุดของโลก จับมือกันนำเสนอหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Market Leader สอนโดยอาจารย์ผ่านการรับรองและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นหลัก โดยใช้บทเรียนจากบทความในหนังสือพิมพ์ Financial Times และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Speakout คือคลาสออกแบบเฉพาะเพื่อผู้เรียนที่ทักษะการใช้ภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยเรียนจากบทเรียนที่นำจากเหตุการณ์จริงจาก BBC

บุคลากรของคุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจ:
  • ทักษะการซื้อขาย
  • การตลาด
  • การบริหารจัดการคน
  • หลักจรรยาบรรณ
  • การรวมตัวของบริษัทและการเข้าถือสิทธิ์
  • การสื่อสารผ่านโทรศัพท์
  • การสัมภาษณ์
  • การนำเสนองาน
  • การเจรต่อรอง
  • และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
บทเรียน 12 ระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรของคุณ

ด้วยคอร์ส Market Leader จากวอลล์สตรีทอิงลิช เรามีบทเรียนที่แบ่งออกเป็น 12 ระดับเพื่อพัฒนาการสื่อสารในโลกธุรกิจโดยเฉพาะ แต่ละระดับประกอบด้วย 30 คอร์ส ความยาว 90 นาทีต่อคลาส สามารถจัดทำการสอน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

Corporate
บทเรียนมีหลักสูตรที่ชัดเจนและประกอบด้วย
วิดีทัศน์จากบทสัมภาษณ์ผ่านช่อง BBC และรายการโทรทัศน์ต่างๆ
บทความวิเคราะห์เศรษฐกิจจาก Financial Times และสื่อที่น่าเชื่อถือต่างๆ
บทสัมภาษณ์จากผู้นำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจระดับโลก
กุญแจสู่ความเป็นเลิศด้านการสื่อสารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
การฝึกฝนการสื่อสารเพิ่มเติม
Corporate
คอร์ส Market Leader และ Speakout จากวอลล์สตรีทอิงลิชสอดคล้องกับมาตรฐาน Common European Framework of Languages (CEFR) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก คุณมั่นใจได้ว่าบุคลากรจะได้รับการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลก
กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรับรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
Wall Street English Thailand