น้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
Beat The SongBeat The Song
number-1
Question 1
นี่คือการทดสอบการฟัง ในขณะที่คุณฟังต้องให้ความสนใจและกรอกในช่องว่าง คุณสามารถได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ 2 ครั้ง คลิกที่ปุ่มเล่นด้านล่างที่เพื่อเริ่มต้น
Beat The Song

7 AM, the usual lineup

Start on the chores and sweep 'til the floor's all clean

Polish and wax, do , and mop and shine up

Sweep again, and by then it's like 7:15

And so I'll read a book

Or maybe two or three

I'll add a few paintings to my gallery

I'll play guitar and knit

And cook and basically

Just when will my life begin?

number-2
Question 2
นี่คือการทดสอบการฟัง ในขณะที่คุณฟังต้องให้ความสนใจและกรอกในช่องว่าง คุณสามารถได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ 2 ครั้ง คลิกที่ปุ่มเล่นด้านล่างที่เพื่อเริ่มต้น
Beat The Song

I thought you fell in with me watching Casablanca

Holding hands 'neath the paddle fans in Rick's Candle lit cafe

Hiding in the from the spies. Moroccan moonlight in your

eyes

Making magic at the movies in my old chevrolet

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca

But a kiss is not a kiss your sigh

Please come back to me in Casablanca

I love you more and more each day as goes by

number-3
Question 3
นี่คือการทดสอบการฟัง ในขณะที่คุณฟังต้องให้ความสนใจและกรอกในช่องว่าง คุณสามารถได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ 2 ครั้ง คลิกที่ปุ่มเล่นด้านล่างที่เพื่อเริ่มต้น
Beat The Song

The seaweed is always greener

In somebody else's lake

You dream about going up there

But that is a big mistake

Just look at the world around you

Right here on the ocean

Such wonderful things surround you

What more is you for?

 

Under the sea

Under the sea

Darling it's

Down where it's wetter

Take it from me

Up on the shore they work all

Out in the sun they slave away

While we devotin'

Full time to floatin'

Under the sea

number-4
Question 4
นี่คือการทดสอบการฟัง ในขณะที่คุณฟังต้องให้ความสนใจและกรอกในช่องว่าง คุณสามารถได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ 2 ครั้ง คลิกที่ปุ่มเล่นด้านล่างที่เพื่อเริ่มต้น
Beat The Song

Sing to me the song of the 

Of your galaxy  and laughing and laughing again

Well it feels like my dreams are so far

Sing to me of the plans that you have for me over again

So I lay my head back

And I lift my hands and

pray to be only yours

I pray to be only yours

I know now you're my only

Which word is the closest in meaning to “so far” in line 3?
number-5
Question 5
นี่คือการทดสอบการฟัง ในขณะที่คุณฟังต้องให้ความสนใจและกรอกในช่องว่าง คุณสามารถได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ 2 ครั้ง คลิกที่ปุ่มเล่นด้านล่างที่เพื่อเริ่มต้น
Beat The Song

I've seen the world, lit it up as my now

Channeling in, the new age now

Hot summer days, rock and roll

The way you'd play for me at your show

And the ways I got to know

Your pretty face and electric soul

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?

Will you still love me when I got nothing but my soul?

I know you will, I know you will

I know that you will

Will you still love me when I'm no longer beautiful?

What is the infinitive form of ”lit it up” in line 1?
คุณได้ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วค่ะ เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดูผลการทดสอบ พร้อมรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี 1 คลาส และเลือกเรียนฟรีได้ทุกสาขา
Wall Street English Thailand