น้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
listening test
หากคุณอยากทราบระดับทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณได้มาตรฐานสากลอย่าง
CEFR (*) เรามีแบบทดสอบที่ถูกออกแบบตามมาตรฐาน CEFR
ให้คุณได้ลองทำกันค่ะ!
listening test
+ แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 15 คำถาม โดยเรียงลำดับจากความง่ายไปถึงยาก
+ คุณสามารถกดฟังบทพูดได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น
+ เพื่อผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
คุณควรใช้เวลาในการทำแบบทดสอบนี้ต่ำกว่า 20 นาที
listening test เริ่มต้นตอนนี้
Wall Street English Thailand