วอลล์สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย) รับโล่เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วอลล์สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย) รับโล่เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโรงเรียนนอกระบบมาตรฐานดีมากเป็นเวลาสองปีซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติบัตรให้แก่ สถานศึกษา วอลล์สตรีทอิงลิช เป็นโรงเรียนนอกระบบที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2560

 

โดยปีนี้ วอลล์สตรีทอิงลิช สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้รับโล่เกียรติบัตร ในระดับดีเด่น และ วอลล์สตรีทอิงลิช สาขาเมกาบางนา ได้รับโล่เกียรติบัตรเดียวกันในปี 2559

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินโครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบที่สนองตอบกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพคุณภาพภายใน และให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี โดยสช.เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งการนิเทศติดตามและการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนอกระบบที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี และขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีทอิงลิช มอบบทเรียนเอกลักษณ์ MultiMethod® บทเรียนที่ชาญฉลาด ปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มเรียนภาษา ไปจนถึงผู้เรียนขั้นสูงที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อติดต่อธุรกิจ

 

ด้วยจำนวนนักเรียนที่ทำการเรียนกับโรงเรียนกว่า  100,000 ราย สถาบันครองส่วนแบ่งทางตลาดในประเทศไทยกว่า 35% โดยคู่แข่งอันดับสองครองอยู่ที่  13%  

 

"เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างิย่งที่วอลล์ตรีทอิงลิชได้เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษานอกระบบที่ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยมเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน" ปิแอร์ โคลิออท์ CEO วอลล์สตรีทอิงลิช กล่าว "เราจะมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการศึกษา และเป็นโรงเรียนสอนภาษาสำหรับผู้ใหญ่อันดับหนึ่ง และช่วยผู้คนประสบความสำเร็จ และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ หนึ่งในทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนายจ้างในประเทศไทย" - Pierre Colliot (CEO – Wall Street English)

 

course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand