น้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
THANAPON SAETANG (TOBY)

THANAPON SAETANG (TOBY)

“ Now although I haven’t reached my goals yet, I have come so far that I no longer give up or give in if difficulties appear in my life as they are challenging things that I have to face. “

เทา่ ทีไ่ ดเ้ ขา้ มาอยู่ทีว่ อลล์สตรีทองิ ลชิ สลี ม เปน็ เวลาหลายปี ชวี ติ ของเราได้เปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นเต้น จากเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญ กับโลกความจริง ที่เราพูดได้ว่าเป็นเหมือนกับถูกขังอยู่ในคุกมืด ที่แยกออกมาจนมองไม่เห็นแสงอาทิตย์

แล้วทุกอย่างก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากเรา มีโอกาสได้เปิดโลกของตัวเอง ทั้งการได้รู้จักนิสัยของผู้คนและ กิจกรรมต่างๆ ในสังคม ที่ช่วยให้เราพัฒนาบุคลิกภาพควบคู่ไป กับจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น

แม้ว่าในตอนนี้เราจะยังเข้าไปไม่ถึงเป้าหมายของเราได้ แต่ เราก็มาได้ไกลกว่าที่จะยอมแพ้หรือยอมให้ความยากลำบากเข้า มาขวางชีวิตเราได้ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องเผชิญ เพื่อ ที่จะพัฒนาตัวเอง และช่วยให้ผู้อื่นได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่เรา เคยได้รับ “ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก แต่นั่นแหละ คือความงดงามของชีวิต”


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
ติดต่อเรา